Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane przez PUP Nysa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2005r. i 2006r.:

 • Przeciwdziałenie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
  PONOWNY START (Działanie 1.3 SPO RZL);
 • Perspektywy dla młodzieży
  KARIERA (Działanie 1.2 SPO RZL);
 • Promocja przedsiębiorczości
  POWIAT NYSKI PRZYJAZNE MIEJSCE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (Działanie 2.5 ZPORR);
 • Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształacenia ustawicznego
  PODWYŻSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH - EUROKADRY (Działanie 2.1 ZPORR);
 • Promocja przedsiębiorczości
  NYSKI PROJEKT INWESTYCYJNY (Działanie 2.5 ZPORR);
 • Reorientacja osób odchodzących z rolnictwa
  REAKTYWACJA GINĄCYCH ZAWODÓW W POWIECIE NYSKIM (Działanie 2.3 ZPORR);
 • Integracja i reintegracja zawodowa kobiet - schemat wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku
  KOMPLEKSOWE WSPARCIE KOBIET - AKTYWNOŚĆ (Działanie 1.6 SPO RZL);
 • Rozówj umiejetności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i mozliwości ksztalcenia ustawicznego
  MONITORING RYNKU PRACY POWIATU NYSKIEGO - PERSPEKTYWY (Działanie 2.1 ZPORR);
 • Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami Regionalnego Rynku Pracy i możliwość kształcenia ustawicznego
  PODWYŻSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSOB - EUROKADRY (Działanie 2.1 ZPORR);
 • Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
  REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA BEZROBOTNYCH Z POWIATU NYSKIEGO (Działanie 1.5 SPO RZL);
 • Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
  JASKÓŁKA - ZWIASTUN ZMIAN - USŁUGI RYNKU PRACY (Działanie 1.1. SPO RZL);
 • Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
  ODRODZONY POTENCJAŁ (Działanie 1.5 SPO RZL);
 • Integracja i reintegracja zawodowa kobiet schemat wspieranie równości szans kobiet i męszczyzn na Rynku Pracy
  AKTYWNA I PRZEDSIĘBIORCZA (Działanie 1.6 SPO RZL);
 • Perspektywy dla młodzieży
  PIERWSZY KROK (Działanie 1.2 SPO RZL);
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
  SZEROKIE HORYZONTY (Działanie 1.3 SPO RZL);
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
  MŁODZI AKTYWNI KREATYWNI SAMODZIELNI MAKS (PHARE);
 • Staże zawodowe w sektorze rolniczym
  HOMO ERIDITUS I (Leonardo da Vinci 2000 - 2006);
 • Staże zawodowe w sektorze rolniczym
  HOMO ERIDITUS II (Leonardo da Vinci 2000 - 2006
 • Staże zawodowe w sektorze gastronomicznym
  EURO BAR (Leonardo da Vinci 2000 - 2006);

 Projekty realizowane przez PUP Nysa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2004r.:

 • Promocja zatrudnienia wśród młodzieży
  KREATOR (Działanie 1.2 SPO RZL);
 • Promocja zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych
  PROMOTOR” (Działanie 1.3 SPO RZL);

Wytworzył:
Piotr Bobak
Udostępnił:
Piotr Bobak
(2004-08-04 11:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bobak
(2007-08-23 09:01:17)