☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Wtorek 20.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry ................

 

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH,
EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH
I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH
W NICH ZAWARTYCH.

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

1. Ewidencja pracowników zatrudnionych i zwolnionych
2. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
3. Rejestr zwolnień lekarskich
4. Rejestr delegacji
5. Rejestr nadanych uprawnień dostępu do systemu informatycznego
6. Ewidencja udzielonych zamówień publicznych
7. Rejestr skarg i wniosków
8. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników
9. Rejestr wpływającej korespondencji( książka kancelaryjna)
10. Ewidencja aktów normatywnych własnych
11. Rejestr umów zlecenia i umów o dzieło
12. Książka kontroli zewnętrznych
13. Ewidencja dokumentacji składnicy akt
14. Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
15. Ewidencja osobistego wyposażenia pracownika

Referat Ewidencji i Świadczeń

1. Rejestr odwołań od decyzji
2. Rejestr decyzji dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
3. Rejestr wydanych zaświadczeń
4. Rejestr prowadzonej korespondencji w sprawie statusu bezrobotnego

Wydział Poradnictwa Zawodowego

1. rejestr porad indywidualnych
2. rejestr porad grupowych
3. rejestr indywidualnej informacji zawodowej
4. rejestr grupowej informacji zawodowej
5. rejestr pomocy udzielonej pomocy pracodawcy krajowemu
6. rejestr szkoleń aktywizacyjnych
7. rejestr zajęć aktywizacyjnych
8. rejestr indywidualnych usług z zakresy pomocy w aktywnym poszukiwaniu
    pracy

Wydział Pośrednictwa Pracy

 

Wydział Finansowo –Księgowy

 • rejestr refundacji prac interwencyjnych-podstawowy
  i z podziałem na zakłady pracy
 • rejestr refundacji robót publicznych-podstawowy
  i z podziałem na zakłady pracy
 • rejestr refundacji młodocianych - podstawowy
  i z podziałem na zakłady pracy
 • rejestr refundacji absolwentów- podstawowy
  i z podziałem na zakłady pracy
 • rejestr spłat pożyczek

 

Wydział Rynku Pracy

 

 • rejestr prac interwencyjnych
 • rejestr robót publicznych
 • rejestr zawartych umów z pracodawcami
 • rejestr umów z jednostkami szkolącymi
 • rejestr wniosków wpływających o szkolenia
 • rejestr zawartych umów – bezrobotni , pracodawcy
 • rejestr wypłaconych pożyczek
 • rejestr wydanych decyzji : o umorzeniu, o odroczeniu spłaty, rozłożeniu na raty
 • rejestr pożyczek umorzonych


 

Informację wytworzyła: Urszula Ilnicka, Gabriela Kasicz-Stępień

Odpowiedzialny za treść informacji: Urszula Ilnicka,Gabriela Kasicz-Stępień

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Bobak
(2004-07-19 08:47:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Woźny
(2012-02-01 13:59:06)
 
liczba odwiedzin: 1669296

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X