☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Wtorek 20.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego PAI - kwiecień 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z  2018 roku,  poz. 450)

Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie powiatu Nyskiego.

W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2018r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.
3. Załączniki nr 1 do ogłoszenia.
2. Załączniki nr 2 do ogłoszenia.
3. Załączniki nr 3 do ogłoszenia.
4. Oferta realizacji zadania publicznego - wzór.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Przystał
(2018-04-25 12:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Arkadiusz Przystał
(2018-04-25 13:15:26)
 
liczba odwiedzin: 1669272

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X